วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 8
       เข้าสอนตามปกติตามที่ได้รับมอบหมาย  ควบคุมดูแลให้นักเรียนทำความสะอาดตามแต่ละเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม .2 และซ้อมนักกีฬาอายุ 14-16 ปี ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ทุกวัน เพื่อเตรียมตัวแข่งขันกีฬาเครือข่ายในวันที่ 19-20 กรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันสุนทรภู่
  นักเรียนที่ได้รับรางวัลคัดลายมือสวย


   ผลการปฏิบัติบัติงานสัปดาห์ที่  5
     เข้าสอนตามปกติ ร่วมจัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่กับนักศึกษาเอกภาษาไทย เข้าร่ามประชุมครูเพื่อรับทราบเรื่องการแข่งขันกีฬาเครือข่ายในวันที่ 19-20 กรกฏาคม  และหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


กิจกรรมวันไหว้ครู    ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5


      เข้าสอนนักเรียนปกติ ช่วยนักเรียนทำพานไหว้ครูช่วงตอนบ่ายของวันพุธ และเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดี ร่วมตัดสินพานสวยงามจะได้รางวัลตามช่วงชั้น และช่วงบ่ายคัดเลือกนักกีฬา รุ่นอายุ 16 ปี ร่วมกับคุณครูสุทิน นวลพลับ  และครูสุณีษา  นวลพลับจัดป้ายนิเทศผลงานนักเรียนและวันไหว้ครู
  ผลการปฎิบัติบัติงานสัปดาห์ที่ 4

      เข้าสอนตามปกติ ช่วยครูสำรวจและทำเอกสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ทางร่างกายและนักเรียนที่มีฐานะยากจน