วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

   ผลการปฏิบัติบัติงานสัปดาห์ที่  5
     เข้าสอนตามปกติ ร่วมจัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่กับนักศึกษาเอกภาษาไทย เข้าร่ามประชุมครูเพื่อรับทราบเรื่องการแข่งขันกีฬาเครือข่ายในวันที่ 19-20 กรกฏาคม  และหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น