วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

  ผลการปฎิบัติบัติงานสัปดาห์ที่ 4

      เข้าสอนตามปกติ ช่วยครูสำรวจและทำเอกสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ทางร่างกายและนักเรียนที่มีฐานะยากจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น