วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันสุนทรภู่
  นักเรียนที่ได้รับรางวัลคัดลายมือสวย


   ผลการปฏิบัติบัติงานสัปดาห์ที่  5
     เข้าสอนตามปกติ ร่วมจัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่กับนักศึกษาเอกภาษาไทย เข้าร่ามประชุมครูเพื่อรับทราบเรื่องการแข่งขันกีฬาเครือข่ายในวันที่ 19-20 กรกฏาคม  และหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


กิจกรรมวันไหว้ครู    ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5


      เข้าสอนนักเรียนปกติ ช่วยนักเรียนทำพานไหว้ครูช่วงตอนบ่ายของวันพุธ และเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดี ร่วมตัดสินพานสวยงามจะได้รางวัลตามช่วงชั้น และช่วงบ่ายคัดเลือกนักกีฬา รุ่นอายุ 16 ปี ร่วมกับคุณครูสุทิน นวลพลับ  และครูสุณีษา  นวลพลับจัดป้ายนิเทศผลงานนักเรียนและวันไหว้ครู
  ผลการปฎิบัติบัติงานสัปดาห์ที่ 4

      เข้าสอนตามปกติ ช่วยครูสำรวจและทำเอกสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ทางร่างกายและนักเรียนที่มีฐานะยากจน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

   ผลการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 3

        เข้าสอนตามปกติตามที่ได้รับมอบหมาย และได้รับหน้าที่ให้อยู่เวรวันพฤหัสบดีเพื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียนในตอนเช้าและส่งนักเรียนตอนเย็น ร่วมกับครูทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
    ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2


     เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 นักเรียนก็ร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดี  และร่วมต้อนรับนักเรียนจากประเทศเกาหลีที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมในคาบลูกเสือและได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกเสือช่วงชั้นที่ 3 ร่วมกับคณะครู

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

     ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

  แนะนำตัวพบปะกับนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นเข้าพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง  แล้วได้รับมอบหมายงานต่างๆ และได้ทำความรู้จักกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน  เดินดูอาคารสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน สัปดาห์แรกได้เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ได้ให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนจัดโต๊ะ เก้าอี้  แล้วแจกหนังสือเรียน ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนพูดคุยและกำหนดขัอตกลงในการเรียนการสอนตารางสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านปากเชียร   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ผู้สอนนางสาวอรวรรณ  เป็ดทอง

วัน/เวลา
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
จันทร์
คณิต ม.1
คณิต ม.3
พักเที่ยง
คณิต ม.2
อังคาร
พุธ
คณิต ม.2
คณิต ม.3
คณิต ม.1
พฤหัสบดี
ศุกร์
คณิต ม.3
คณิต ม.2
คณิต ม.1